top of page

Beloningsbeleid

Stichting Hoogte80 Festival (Hoogte80)

Doelstelling:

Hoogte80 onderschrijft de gedragscodes Code Cultural Governance, Fair Practice Code en Code Diversiteit en Inclusie. Dit beloningsbeleid heeft als doel een rechtvaardig en motiverend beloningsprogramma te bieden dat de prestaties van medewerkers erkent en bevordert, de betrokkenheid vergroot en de meerjarendoelen van het Hoogte80 Festival ondersteunt.

 

1. Basissalaris:

Medewerkers ontvangen een basissalaris dat is gebaseerd op functiezwaarte, marktwaarde, ervaring en prestaties. De CAO Nederlandse Podia vormt de basis voor het inschalen van de medewerkers, verloning gaat conform de salaristabel van de CAO Nederlandse Podia.

 

2. Ontwikkeling:

Medewerkers worden aangemoedigd om zich te ontwikkelen en hun vaardigheden te verbeteren. De organisatie biedt ondersteuning voor opleidingen, workshops en/of cursussen. Leden van de RvT en meerdere medewerkers binnen de organisatie volgen workshops vanuit Cultuur Academy en Cultuur+Ondernemen.

 

4. Secundaire arbeidsvoorwaarden:

Naast het basissalaris biedt de organisatie diverse secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder pensioenregelingen, flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden en vakantiedagen.

 

5. Erkenning en waardering:

De organisatie implementeert een systeem voor formele erkenning en waardering, zoals een eindfeest bij afronding van het festival om gerealiseerde prestaties te vieren en te waarderen.

 

6. Evaluatie en aanpassing:

Het beloningsbeleid wordt periodiek geëvalueerd om ervoor te zorgen dat het aansluit bij de veranderende behoeften van de organisatie en de arbeidsmarkt. 

 

7. Fair Practice Code

Hoogte80 committeert zich aan de Fair Practice Code en baseert zich voor de beloning van artiesten op de cao Toneel & Dans schaal 6 (Vl) met een dagvergoeding (1/10 van maandsalaris) als uitgangspunt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier categorieën makers:

  • Jonge makers die optreden in het kader van hun opleiding (stage of afstuderen) ontvangen 75% van de opgehaalde recette (excl. btw);

  • Jonge talenten die als professioneel maker (bijv. zzp-er) actief zijn, ontvangen een dagvergoeding op basis van 80% van de cao plus een reiskostenvergoeding op basis van vooraf ingeschatte kosten;

  • Nieuwe Helden ontvangen 80% van de recette met daarbij de garantie dat men minimaal 90% van de dagvergoeding volgens de cao Toneel & Dans ontvangt, aangevuld met een reiskostenvergoeding op basis van vooraf ingeschatte kosten;

  • Helden ontvangen een uitkoopsom gebaseerd op de vraagprijs van de makers.

oranje roze waas
bottom of page