top of page

OPEN CALL

MULTI-MEDIA CAMPAIGN

Opdracht   (ENGLISH BELOW)

Voor Hoogte80 Festival 2023 willen wij in een multidisciplinaire campagne bijdragen aan een duurzamere (festival)wereld, te beginnen bij onszelf. Hiervoor zoeken wij een creative community die in verschillende mediavormen een mooi en sterk verhaal kan overbrengen, zowel online als in de openbare ruimte.

 

Ben je een collectief of ben je zelf een multi-talent of heb je simpelweg veel creatieve vrienden, meld je aan met een plan dat een duurzamer Hoogte80 op de kaart zet! 

 

De campagne wordt op drie verschillende momenten ingezet: 

 • in de promotie en aankondiging voorafgaand aan het festival, hiervoor zoeken wij vooral naar visuele uitingen;

 • op speciale acties/events voorafgaand aan het festival, waar het thema duurzaamheid op een ludieke en creatieve manier wordt verteld;

 • op het festivalterrein, bijvoorbeeld met beeldende kunst en/of installaties, maar het kan ook in de vorm van een podcast, spel of performance. 

 

Alle mediavormen zijn welkom om een zo breed mogelijke campagne op te zetten; video, foto, geluid, animatie, grafisch ontwerp, beeldende kunst, print, performance, jij bedenkt het. Je hoeft het niet allemaal te doen maar er zijn wel een paar must-haves zoals een campagnebeeld voor drukwerk en online gebruik, foto en/of videomateriaal en beeld van de acties vooraf en tijdens het festival. 

 

Goed om te weten

- Hoogte80 Festival is van 18 t/m 21 mei in stadspark Hoogte 80 in Arnhem;

- Er is een minimaal budget van €5.000 beschikbaar voor uren, materiaal etc. 

- Afhankelijk van het plan en de uitingen kan dit meer worden;

- Er zijn een paar deadlines, zo moet er in week 12 een campagnebeeld zijn.

- We zijn een van de, zo niet het, leukste festival(s) van Oost-Nederland

 

Heb je zin?

Aanmelden kan tot 5 februari!
Op 6 februari maken we de selectie en op vrijdag 10 februari volgt een gesprek.

 

Wil je meer informatie? App dan naar 06-50555157 of mail communicatie@h80festival.nl

Scherm­afbeelding 2023-01-17 om 11.25.09.png
Scherm­afbeelding 2023-01-17 om 11.25.09.png

Assignment   (ENGLISH)

For Hoogte80 Festival 2023, we want to contribute to a more sustainable (festival) world in a multidisciplinary campaign, starting with ourselves. To achieve this, we are looking for a creative community that can convey a beautiful and strong story in various media forms, both online and offline.

 

Are you a collective, are you a multi-talent yourself or do you simply have many creative friends, sign up with a plan for a more sustainable Hoogte80!

The campaign will be deployed at three different times:

 • in the promotion and announcement prior to the festival, for this we are mainly looking for visual content;

 • at special promotions/events prior to the festival, where the topic sustainability is told in a fun and creative way;

 • on the festival site, for example with visual art and/or installations, but it can also take the form of a podcast, game or performance.

 

All media forms are welcome to set up the broadest possible campaign; video, photo, sound, animation, graphic design, visual arts, print, performance, you come up with it. You don't have to do it all, but there are a few must-haves such as a campaign artwork for print and online use, photo and/or video material and images of the promotions before and during the festival.

Good to know:

 • Hoogte80 Festival is from May 18-21st in Park Hoogte 80 in Arnhem;

 • A minimum budget of €5,000 is available for hours, material, etc.

 • Depending on the plan and the expressions, this can be more;

 • There are a few deadlines, for example the campaign image in week 12;

 • We are one of, if not the, nicest festival(s) in the east of the Netherlands

Interested?
You can register until February 5th!
We will make the selection on February 6th and 
an interview will follow on Friday February the 10th.

Do you want more information? Then Whatsapp to 06-50555157 or email communicatie@h80festival.nl

bottom of page